Din påmelding er registrert!

Du er registrert på ventelisten!

Vi har mottatt din påmelding. Laiven er fulltegnet, men vi tar i mot påmeldinger til venteliste. Du vil ikke motta noen annen kvitteringsmelding enn denne siden.

Dersom banken din vil ha et navn på den som mottar betalingen, kan du bruke "Cornelius Henriksen". 

Merk betalingen med ditt navn i meldingsfeltet, så finner vi den igjen!


Kontaktinformasjon: 

  • Karianne Berg: Mobil: E-post: karianne.berg@gmail.com
  • Cornelius Henriksen: Mobil: 97986453 E-post: corneliusen@gmail.com
  • Torstein Utne:  Mobil: 96626365 E-post: torstein.utne@gmail.com

Vi vil ta imot betalinger frem til alle plassene er kjøpt. Tildeling av plasser skjer løpende, basert på tidspunkt for mottatt betaling. Spillere som melder seg på etter at laiven er fulltegnet vil få tilbud om å stå på venteliste. Dersom vi mottar innbetalinger etter at laiven er full, vil vi selvfølgelig refundere beløpet. Vi forbeholder oss retten til å avvise deltakere.