Spillestil

09.11.2018

Dette er en farselaiv med grøsserelementer, hvor settingen er ganske outrert. Vi arrangører forventer høyt og fjollete spill, og at spillere gjør sitt for å skape forviklinger. Farselaiver blir best når alle fokuserer på å skape spill for hverandre, avsløre sine egne plott, og når ingen sjenerer seg for å la rollen sin dumme seg ut.

Daudemyra hvilehjem er et lite, privat sanatorium på den norske landsbygda, hvor pasienter kan få diskrét behandling for sin sykdom, sine laster, og sine svakheter. Hvilehjemmet er viden kjent for sin strenge diett og sitt treningsprogram, som kan få svake sjeler i form igjen på kort tid.  

Pasientrollene tilhører stort sett norsk øvre middelklasse eller overklassen, som er innlagt enten fordi familien har tvunget dem til det, eller fordi de trenger en behandling som vanligvis ikke tilbys på offentlige sykehus. Det er forholdsvis mange skjøre sinn blant pasientene, og et overveldende flertall av dem har diverse brister i karakteren. Spillere som spiller pasienter forventes å spille ut fjollete lidelser, etterleve svakheter, og ellers gjøre sitt beste for å unnslippe hvilehjemmets strenge kostholds- og treningsregime.

Ansattrollene er profesjonelle. Det finnes leger, psykologer, sykepleiere, og gyminstrukturer på stedet. Deres oppgave er å sørge for at pasientene blir kurert . Ansattrollene forventes å kunne stille fortløpende diagnoser, skrive ut egnede dietter, foreslå nye behandlinger og terapier, og ellers følge opp og overvåke pasientene best mulig.

Mye spill vil ligge rundt dietter og treningsregimet. Diettmaten vil bli spiselig og næringsrik, men ikke særlig god. Pasientene vil naturlig nok forsøke å unndra seg etter beste evne. Det er derfor lagt opp til fra arrangørenes side at spillerne tar med seg egne lager av godsaker, som sjokolade og sukkervarer, tobakk, og alkohol. Slikt er selvfølgelig forbudt ved hvilehjemmet, og dersom de ansatte oppdager slikt, blir det beslaglagt og låst inn. Dette kan skape mye godt spill, men krever at pasienter gjør en innsats for å skjule det, og at ansatte overser det meste.

Laiven ble satt opp første gang i 2013. I forrige oppsetning la vi den til året 1937. Vi har valgt å skyve den to år frem i tid, til 1939. På dette tidspunktet har andre verdenskrig vart i 2 måneder. Norge er forskånet fra hendelsene, og rasjoneringen er ikke kommet helt i gang. Noen roller er naturlig nok preget av dette, og diskusjonene blir nok spisset.