Roller

Små utdrag fra rollene

Innlagte

Ananias Ormevik: Fiskerbonde som er innlagt for et bredt utvalg mentale og kroppslige lidelser. Frykt for havet må være noe upraktisk i hans yrke

Sunniva Rosine Faleide: Datter av presten på Lygra. Rastløs kvinne i tyveårene som ble skadet i tjenesten som Spaniafarer.

Laura Rongevær: Kulturpersonlighet fra Bergen, innlagt for diverse nerveproblemer og skral helse.

Sirak Idius Hannevig II: Sønn av handelsmannen og fiskerfyrsten på Lygra, Sirak Hannevig. Universitetsutdannet og Spaniaveteran, innlagt med krigsskader.

Oleanna Herland-Iversen: Sosietetsfrue opp i årene som setter stor pris på herremenns oppmerksomhet. Ikke alltid klar over egen alder og attraktivitetsnivå.

Kristian Schnitzel van Hansen: Reder og grinebiter med NS-sympatier, motforestillinger mot de fleste nasjonaliteter og -ismer, og paranoia.

Borgny Torpedine Neumann: Ung sosietetsfrue som visst har store problemer med å gjenkjenne mennesker. Hyggelig og uhyre sosial, men kanskje ikke den aller skarpeste kniven. Veldig bymenneske, svært opptatt av utseendet og graviditet.

Judith Fleischer: Sosietetsfrue, ekstatisk religiøst bedehusmenneske, ekstremt sosial og glad i oppmerksomhet, later til stadig å lide av noe nytt. Kan stort sett alltid forklare/forsvare ting ved å vise til Gud.

Henrik "Kongo" Jensen: Eventyrer og amatørarkeolog som har opplevd de utroligste ting, kokt i hop høytflyvende teorier om hvordan verden henger sammen og skrevet en del bøker basert på begge deler. Arrogant bedreviter.

Dottie Dhue: Ung primadonna fra DNS. Svært vakker og sjarmerende. Forlanger stadig spesialbehandling. Hva hun er her for er ikke kjent.

Lulla Lade: Ung primadonna fra Nationaltheatret. Svært vakker og sjarmerende. Forlanger stadig spesialbehandling. Hva hun er her for er ikke kjent.

Hasse Beyer: Også kjent som Arn Avrestad. Dikter og forfatter. Meget utadvendt og reflektert ung herre. Taler landsmål. Hva han behandles for er ukjent.

Willy Emmanuel Koren Kahrs: Ung mann fra Bergen. Redersønn. Meget taletrengt. Er visstnok filosof. Har blant annet studert i Tyskland. Innlagt på grunn av for meget tenking.

"Biffen" Dhue Michelsen: Ung mann fra Bergen. Arving til DM Shipping. Visstnok innlagt for rehabilitering. Har uttalte nasjonalsosialistiske sympatier.

Bibi Munch-Monsen: Regissør og forfatter. Ganske tungsindig. Visstnok innlagt på grunn av angst.

Kiki Abelsen: Journalist og skribent. Visstnok innlagt på grunn av alkoholisme. Samnorskentusiast. 

Gudleik Vrangen: Hjemvendt misjonær med noe uklar oppfatning av tid, sted og Herrens ord.

Ingvald Reinholdtsen: Ustabil og kravstor amnesiker med et motvillig forhold til de fleste typer terapi.

Ansatte

Johan Hind: Tyrannen som leder den fysiske fostringen for pasientene. Svært samvittighetsfull.

Herolda Iocaste Heggelund: Psykolog. Opptatt av samsvaret mellom fysisk og psykisk helbred, Jungs teorier, og Ordnung Muss Sein.

Sebastian Svale: Ambisiøs og kunnskapsrik ung lege. Spesialist på kostholdets påvirkning på legemet.

Kassandra Wagener: Daudemyras aktivitør, med hovedansvar for ikke-fysikalsk terapi. Jobber tett med Johan Hind.

Liv Fasting: Lege på rundt 30. Ganske jordnær og rett frem. Spesialist på ulike sykdommer og fysikalsk medisin.

Eugén Zachariassen: Jovial sykepleier med frodig bakgrunn.

Øtelje Skranke: Daudemyras øverste organ. Glad i å småprate med pasientene, står også for inspeksjoner. Nest etter vaktmesteren er bestyrerinnen den som har vært lengst på stedet, ansatt som husmor i 1928 og bestyrerinne siden 1931.

Flora Graff: Dyktig sykepleier i slutten av 20-årene. Omgjengelig, men noe omskiftelig.

Gustav Antonius von Gottlieb: En av Daudemyras to psykiatere. Fra Tyskland. Uttalt tilhenger av Jungs teorier.

Prætorius Trongevik: Vaktmester. Lusker rundt overalt til alle døgnets tider. Påstår at det spøker her, og kan nesten virke som om han tror det selv.

Svante Solde: Daudemyra hvilehjems diakon. Svært opptatt av moral og etikk. Driver sjelesorg.

Arbeidsroller

Hjørdis Sloen: Lokalt gudsord som har unngått å ta tjeneste i byen slik andre piker gjør.

Leif Qvale: Pasient som etter langvarig terapi ble satt til arbeidstrening for å forberedes på livet utenfor institusjonen. Det er lenge siden nå.